มอบห้องสุขาและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มป้องกันอากาศหนาว จ.น่าน

ข่าว, การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วันที่: 09 ธันวาคม 2556

ประเภท: การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา นางอำพัน เมธิยานนท์ รองประธานรุ่น 1/2548 นำคณะอาสากาชาดรุ่น 1/2548 และคณะอาสากาชาดรวมรุ่น โดยมีนางพจนา จิตราทร, นางจรีพร จรรยาเพศ, นางสาวลักษณ์ กังรัตน์, นางกุหลาบ เทียมดี, นางธัญภา เทียนประทีป, นางสาววัลภา อร่ามวิทย์ และนางสาวปาลิดา อดุลภัทร จัดกิจกรรมมอบห้องสุขาและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มป้องกันอากาศหนาวให้แก่นักเรียนและผู้สูงอายุ และได้มอบทุนทรัพย์สร้างห้องสุขาจำนวนเงิน 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) มอบเสื้อกันหนาวให้กับนักเรียนจำนวน 325 คน และมอบเครื่องวัดออกซิเจนในกระแสโลหิตจำนวน 3 เครื่อง ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

หมวดหมู่