มอบรายได้จากคอนเสิร์ตการกุศลเพลงรักจากดวงใจ

ข่าว, งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

วันที่: 14 สิงหาคม 2555

วันที่:
อังคาร, สิงหาคม 14, 2012 – 10:30
ประเภท:
งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นประธานการประชุมชี้แจงผลการจัดงานและรายรับรายจ่ายจากการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลเพลงรักจากใจครูสุรัฐ พุกกะเวส ครั้งที่ 4โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุวัตติ์ ลิ้มสุวรรณ กรรมการจัดงานพร้อมด้วยนางศมน ทิมทองและคณะทำงานการจัดคอนเสิร์ตฯร่วมประชุม รวมทั้งมีการมอบรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตเพื่อสนับสนุนกิจกรรม 3 ส่วนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนกิจกรรมในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและกองทุนครูสุรัฐ พุกกะเวส ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่