วันที่: 16 ตุลาคม 2560

มอบยางยืด
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นางภูพินทร์ ไค และคณะอาสากาชาดไทย-อินเดีย มอบยางยืดที่ได้จากการร้อยเพื่อมอบแก่สำนักงานอาสากาชาดใช้ในกิจกรรมอาสารักษ์โลกรักษ์สุขภาพในโครงการบวรโมเดล โดยมีนางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและพัฒนา และคณะอาสากาชาด ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 1 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่