มอบทุนการศึกษาและมอบถุงผ้ารักษ์โลก

ข่าว, การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วันที่: 09 กรกฎาคม 2557

ประเภท: การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ทีมอาสารักษ์โลกรักสุขภาพ นำโดยนางสาวเจนจิรา อินผูก นางพรรณี สุขเกิด และ นางโชติกา เรืองวิเศษ จัดกิจกรรมของทีมโดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กผู้ยากไร้ จำนวน 2 ทุนๆละ 2,000 บาทซึ่งได้พิจารณามอบให้แก่บุตรของเจ้าหน้าที่ตำแหน่งแม่บ้าน ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.เด็กหญิงรัตติกาล ท้วมบำรุง อายุ10ปี กำลังศึกษาที่โรงเรียนไทยนิยม บางเขน กรุงเทพฯ 2.เด็หญิงสิริวิมล ผลเจริญ อายุ5ปี กำลังศึกษาที่โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพฯ
ต่อจากนั้น ทีมอาสารักษ์โลกรักสุขภาพๆได้มอบถุงผ้าอาสารักษ์โลกแก่นางกาญจนี โอภาสทิพากร หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ตึกมงกุฏเพชรรัตน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อขอบคุณในการอนุเคราะห์ให้คณะอาสากาชาดได้ประชาสัมพันธ์โครงการอาสารักษ์โลกรักสุขภาพของสำนักงานอาสากาชาดด้วยดี

หมวดหมู่