มอบถุงบำรุงขวัญ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 01 สิงหาคม 2560

กิจกรรมกลุ่มนักขับร้อง
สืบเนื่องจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาดครบ 77 ปี ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และมีการประทานชุดเยี่ยมบำรุงขวัญแก่ผู้แทนอาสากาชาดเพื่อเยี่ยมผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โรงพยาบาลตำรวจและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มนักขับร้องจิตอาสา อาสากาชาด ได้ร่วมกิจกรรมมอบถุงบำรุงขวัญแก่ผู้ป่วย รวมทั้งมอบเสียงเพลงดอกไม้ให้คุณ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยและญาติ

หมวดหมู่