มอบถุงบำรุงขวัญ ร.พ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 10 สิงหาคม 2560

วันที่ 10 ส.ค. 60 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย นำถุงของขวัญมอบให้ผู้ป่วยสามัญ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์อุปถัมภิกา โครงการอาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน (Home Health Care) ได้เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบรอบ 77 ปี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมัคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยสามัญยากไร้ ภิกษุอาพาธ ทหาร ตำรวจและอาสาสมัครที่บาดเจ็บจากราชการที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นต้น พร้อมประทานถุงของขวัญมอบแก่ผู้แทนอาสากาชาด เพื่อบำรุงขวัญผู้ป่วยดังกล่าว

ในโอกาสนี้ นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอาสากาชาด พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และอาสากาชาดที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นำถุงของขวัญ จำนวน 300 ชุด มามอบให้ผู้ป่วยสามัญ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาตามตึกต่างๆ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

หมวดหมู่