มอบดอกไม้จันทน์

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 12 ตุลาคม 2560

มอบดอกไม้จันทน์
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการสโมสรอาสากาชาด ได้แก่ นางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านอาสาสมัครสัมพันธ์และการหารายได้และการบริหารจัดการทั่วไป นางสาวสงวนศรี อภิบุณโยภาส กรรมการสโมรสรอาสากาชาดนำคณะอาสากาชาด พร้อมด้วยนางจุฑามาศ อรรคเศรษฐัง ผู้ดูแลอาสากาชาดผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และคณะอาสากาชาดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทเวี ณ ศรีราชาร่วมมอบดอกไม้จันทน์ จำนวนทั้งสิ้น 8,000 ดอก และพานพุ่มดอกไม้จันทน์ 2 ชุด แก่สำนักพระราชวังเพื่อร่วมในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

หมวดหมู่