มอบดอกไม้จันทน์

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 02 ตุลาคม 2560

มอบดอกไม้จันทน์
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 นายพงษ์ศักดิ์ โคละทัต หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและพัฒนา นางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านอาสาสมัครสัมพันธ์ การหารายได้และบริหารจัดการทั่วไป พร้อมคณะอาสากาชาดแผนกช่วยธุรการร่วมมอบดอกไม้จันทร์จำนวน 5,000 ดอก ในโครงการล้านดอก ล้านอาลัย ถวายพ่อหลวง โดยมี นางอธิศา ซึ้งกมลพิสุทธ์ ผู้ตรวจการพยาบาลฯเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึก ภปร ชั้นG โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หมวดหมู่