มอบดอกไม้จันทน์แก่สำนักพระราชวัง

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 27 กันยายน 2560

มอบดอกไม้จันทน์
วันที่ 27 กันยายน 2560 นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านอาสาสมัครสัมพันธ์และการหารายได้และการบริหารจัดการทั่วไป และผู้ดูแลแผนกจ่ายกลางพิเศษพร้อมคณะอาสากาชาด มอบดอกไม้จันทน์ 3,000 ดอก แก่สำนักงานพระราชวังเพื่อร่วมในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

หมวดหมู่