มอบชุดถุงผ้ารักษ์โลก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 19 พฤศจิกายน 2555

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดมอบชุดถุงผ้ารักษ์โลกแก่นางประกาย อติแพทย์นายกสโมสรอาสากาชาด และนางผอบ ไวยบุตรผู้ดูแลอาสากาชาดงานเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อนำไปขยายกิจกรรมในโครงการอาสารักษ์โลกรักสุขภาพ ในการประชุมผู้นำ ณ ตึกอปร.คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวดหมู่