มอบของร้านพฤกษา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 17 ตุลาคม 2561

รับมองของรางวัลเพื่อใช้ในกิจกรรมร้านพฤกษากาชาด

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และ รักษาการนายกสโมสรอาสากาชาด รับมอบผลิตภัณฑ์รังนกเพื่อสุขภาพนำเข้าจากต่างประเทศ จำนวน 40 กล่อง กล่องละ 2,500.- บาท รวมมูลค่า 100,000.- บาท จากอาสากาชาดปฏิบัติงานพื้นที่งานหน่วยจ่ายกลางพิเศษ ปฏิบัติงาน ณ อาคารอุปปการเวชกิจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ นำโดย นางอำพัน เมธิยนนท์ อาสากาชาดผู้ดูแลพื้นที่งาน และ คณะ เพื่อนำไปเป็นของรางวัลเพื่อใช้ในกิจกรรมสอยดาว ร้านพฤกษากาชาด ในงานกาชาดประจำปี2561

 

หมวดหมู่