มอบของที่ระลึก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 22 ตุลาคม 2555

ประเภท:
ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 นางเกยูร ชิตยานนท์ พร้อมด้วยนางละม่อม พูลสวัสดิ์และคณะอาสากาชาดแผนกดอกไม้ประดิษฐ์ มอบพระรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขนาดครึ่งพระองค์แก่ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเพื่อเป็นระลึกเพื่อการสักการบูชา ณ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

ไฟล์ มอบของที่ระลึก

หมวดหมู่