มอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุงาน

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 18 กันยายน 2560

มอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุงาน
วันที่ 18 กันยายน 2560 คณะอาสากาชาดกาญจนาภิเษกประชุมติดตามงานประจำเดือนกันยายน และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุงาน ได้แก่ นางสาวผกามาศ ยอดสุดา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ
และในวันเดียวกัน ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและรักษาการนายกสโมสรฯ มอบของที่ระลึกแก่หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสดุดีจากสภากาชาดไทย ในวาระเกษียณอายุงาน
นางประกาย อติแพทย์ ที่ปรึกษาอาวุโสสโมสรฯ เป็นตัวแทนนายกสโมสรฯ มอบของที่ระลึกแก่นางประยงค์ สุทธสุตเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้น1จากสภากาชาดไทย
ต่อมา วันที่ 19 กันยายน 2560 อาสากาชาดแผนกดอกไม้ประดิษฐ์มอบของที่ระลึกแก่หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาดเนื่องในวาระเกษียณอายุงานเช่นกัน

หมวดหมู่