มอบของที่ระลึกผู้เกษียณ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 27 กันยายน 2560

มอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่เกษียณอายุงาน
วันที่ 27 กันยายน 2560 นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกแก่นางสาวผกามาศ ยอดสุดา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาดที่เกษียณอายุงาน ในนามอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ณ ห้องรับรองชั้น1 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่