มอบของที่ระลึกปีใหม่

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 16 มกราคม 2556

ประเภท: ประจำวัน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 คณะผู้บริหารจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยมอบของที่ระลึกเนื่องในวันขึ้นปีใหม่แก่ศาสตราจารย์กิตติคณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และนายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย  ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่