มอบของที่ระลึกปีใหม่ท่านแผน

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 04 มกราคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่  4  มกราคม  2556  นายแผน  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทยรับมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสปีใหม่จากศาสตราจารย์กิตติคุณ  นายแพทย์ดำรง  เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดพร้อมนายกสโมสรอาสากาชาดและคณะกรรมการสโมสรอาสากาชาด  ณ  ห้องรับรองชั้น 1 สำนักงานบริหาร  สภากาชาดไทย
ในวันเดียวกัน  ศาสตราจารย์กิตติคุณ  นายแพทย์ดำรง  เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสปีใหม่แด่นางจรูญลักษณ์  วณิกเกียรติ อดีตนายกสโมสรอาสากาชาด และนางสุวรรณา  อนุวงศ์นุเคราะห์  กรรมการสโมสรอาสากาชาด ณ  สโมสรอาสากาชาดชั้น 2

หมวดหมู่