มอบของที่ระลีกวันขึ้นปีใหม่

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 02 มกราคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และนางสิริกันยา ศิริรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แก่ ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ และอาจารย์เฉิดโฉม จันทราทิพย์ ผู้มีอุปการคุณของสำนักงานอาสากาชาดและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หมวดหมู่