มอบกระเช้าผู้มีอุปการคุณ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 20 ธันวาคม 2561

มอบกระเช้าผู้มีอุปการคุณ
20 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด มอบกระเช้าผลไม้แก่ตัวแทน บริษัท เอ็มพาวเวอร์ไลฟ์ จำกัด ผู้มีอุปการคุณแก่สำนักงานอาสากาชาด เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562 ที่กำลังจะมาถึง ณ ห้องรับรองสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่