มอบกระเช้าปีใหม่

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 17 ธันวาคม 2555

ประเภท ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 55 นางจุฑามาศ  อรรคเศรษฐัง ผู้ดูแลอาสากาชาดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาพร้อมคณะมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ศาสตราจารย์กิตติคุณ  นายแพทย์ดำรง  เหรียญประยูร  ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอปร. คณะแพทยศาสตร์  จูฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวดหมู่