มอบกระเช้าปีใหม่

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 24 ธันวาคม 2561

มอบกระเช้าปีใหม่
24 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด มอบกระเช้าผลไม้แด่ รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ กรรมการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง 
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หมวดหมู่