พิธีมอบเข็มเครื่องหมายประสิทธิภาพ 1-4 ดาว และโล่เชิดชูเกียรติ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 22 มกราคม 2562

พิธีมอบเข็มเครื่องหมายประสิทธิภาพ 1-4 ดาว และโล่เชิดชูเกียรติ

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเครื่องหมายประสิทธิภาพ 1-4 ดาว แก่อาสากาชาดที่ปฏิบัติงานให้แก่สภากาชาดไทย ชั้นจัตวา 1 ดาว จำนวน 82 ราย ชั้นตรี 2 ดาว จำนวน 53 ราย ชั้นโท 3 ดาว จำนวน 39 ราย ชั้นเอก 4 ดาว จำนวน 26 ราย มอบโล่เชิดชูเกียรติคนดี ศรีอาสา ในฐานะอาสากาชาดปฏิบัติงานต่อเนื่องและมนุษยสัมพันธ์ดี 3 ราย ได้แก่ นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร อุปนายกสโมสรอาสากาชาด ด้านบริการโลหิต ดวงตา อวัยวะ นางมณทิรา ล่ำซำ ประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2552 นางสาววิภาพรรณ เก็จมะยูร อาสากาชาดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มอบโล่แก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม สภากาชาดไทย เดินวิ่งกระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน จากหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย และหน่วยงานภายนอก จำนวน 22 หน่วยงาน พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดี และอวยพรในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ (โถงล่าง) อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

หมวดหมู่