พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 12 ตุลาคม 2561

12 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย

 

หมวดหมู่