ผู้แทนสำนักงานอาสากาชาดและอาสากาชาดร่วมรายการโทรทัศน์

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 02 เมษายน 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

วันที่ 23 มีนาคม 2557 นายกิตติธัช กลิ่นลอย หัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน นางสาวจันทิมา สามลฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานอาสากาชาด และนางรัชนีภรณ์ พงษ์ไพบูลย์ ผู้แทนอาสากาชาดรับเชิญให้สัมภาษณ์ในรายการสราญรมณ์ ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลช่อง 8 เพื่อเผยแพร่นโยบายการดำเนินงานของสำนักงานอาสากาชาดและการสมัครเป็นอาสากาชาด ภายใต้แนวคิด “มีความสุข สดใส ได้อย่างไรหลังเกษียณอายุ” นำโดยอาสากาชาดผู้ริเริ่มโครงการจิตอาสา ได้แก่ นางดวงตา โพธิโต นางรัชนีภรณ์ พงษ์ไพบูลย์ โดยผลตอบรับจากผู้ชมรายการผ่านทาง SMS ให้ความชื่นชมกิจกรรมจิตอาสาและเกิดความสนใจ ต้องการเข้าร่วมงานจิตอาสาด้วยการเป็นอาสากาชาด

หมวดหมู่