วันที่: 09 ตุลาคม 2556

ประเภท: การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และ รองประทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยายาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่ภิกษุสงฆ์ และมอบแก่ราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ และวัดวังศรี จำนวน 2,000 ชุด พร้อมทั้งเยี่ยมครัวเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ซึ่งประกอบอาหารแจกแก่ราษฎร วันละ 2,600 ชุดต่อวัน เยี่ยมให้กำลังใจแก่ราษฎร มอบปลอกแขนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) แก่ทหารเรือ จากกองทัพเรือ ที่มาร่วมช่วยเหลือประชาชน และลงเรือเข้าพื้นที่เยี่ยมราษฎรที่ไม่สามารถออกมารับถุงยังชีพได้ ณ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

หมวดหมู่