ผู้แทนพระองค์ฯลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นครราชสีมา

ข่าว, การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่: 11 พฤศจิกายน 2556

ประเภท: การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงโปรดให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ลงพื้นที่ช่วยเหลือและเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยตามภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อันเป็นหนึ่งภารกิจหลักของสภากาชาดไทย โดยการนำถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่ภิกษุสงฆ์ 25 ชุด มอบผู้สูงอายุและผู้พิการ 110 ชุด และราษฎรอีก 2,960 ครัวเรือน ณ วิทยาลัยการอาชีพพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และที่หมู่ 14 บ้านโนนกุ่ม ตำบลดงใหญ่ โดยเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ผู้ประสบอุทกภัยรายแรก ได้แก่ นางสาวสุกัญญา ชูจันทร์อัด อายุ 29 ปี อาศัยอยู่กับบิดามารดา แต่มีความพิการทางด้านสมองมาแต่กำเนิด สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วยงานบ้านได้และมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากการรับจ้างล้างจานในร้านอาหารใกล้บ้าน รายที่สอง ได้แก่ เด็กชายสถิต ประสีระเตสัง อายุ 11 ปี ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น ป. 5 อาศัยอยู่กับตายาย แพทย์วินิจฉัยว่า เป็นผู้พิการทางสายตา คือโรคสายตาเลือนราง รายที่สาม ได้แก่ นายสมพร กล้าหาญ อายุ 38 ปี การศึกษา ป.6 อาศัยอยู่กับบิดามารดา พิการทางด้านการเคลื่อนไหวขาข้างขวาลีบ แต่ยังสามารถประกอบอาชีพรับจ้างเป็นคนงานรถเกี่ยวข้าวได้ ทั้งนี้ ผู้แทนพระองค์ฯ ได้รับฟังประวัติความเจ็บป่วย และได้เยี่ยมสอบถามอาการเจ็บป่วยและสภาพความเป็นอยู่เพิ่มเติม ก่อนมอบถุงยังพระราชทานตามลำดับต่อไป

หมวดหมู่