ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทาน

ข่าว, การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่: 24 ตุลาคม 2556

ประเภท: การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

23 ตุลาคม 2556 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ 10 ชุด ผู้สูงอายุและผู้พิการ 30 ชุด ราษฎรที่ประสบอุทกภัย 1000 ครัวเรือน ณ วัดอุทกปเขปสิมาวาส ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และจุดที่สอง ณ วัดหลวงพรหมมาวาส ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ถวายแด่ภิกษุสงฆ์ 10 ชุด ผู้สูงอายุและผู้พิการ 20 ชุด ราษฎรที่ประสบอุทกภัย 800 ครัวเรือน สร้างความปลื่มปิติและขวัญกำลังใจแก่ราษฎรหาที่สุดมิได้

หมวดหมู่