ผู้เกษียณและแม่ดีเด่น

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 13 กันยายน 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ในโอกาสได้รับรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี 2556 จากนั้นคณะอาสากาชาด 72 พรรษา โดยนางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดฯ มอบของขวัญแด่ นางนภา บุญลาภ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และนางสาวชุลีกร รุ่งมณี หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นกำลังใจที่ทั้งสองท่านจะเกษียณอายุสิ้นเดือนกันยายน นี้ รวมทั้งการประชุมติดตามงานประจำเดือนกันยายนและการเตรียมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2556 และงานวัดเอดส์โลกที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด
นอกจากนี้ มีการอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับรศ.กรองทอง รัตนวงศ์สวัสดิ์ และนางสายสม วงศาสุลักษณ์ เป็นผู้แทนมอบเข็มเครื่องหมายประสิทธิภาพ 5 ดาวให้กับนางสมรวล วิทูปกรณ์ ซึ่งไม่ได้เข้ารับประทานเข็มที่ระลึกในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

หมวดหมู่