ผู้มีอุปการคุณมอบเงินบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 15 สิงหาคม 2560

ผู้มีอุปการคุณมอบเงินบริจาค 

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และ รักษาการณ์ในตำแหน่งนายกสโมสรอาสากาชาด พร้อมด้วย นางมณีชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาด รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท โดยมี คุณยุทธศิลป์ เตยะราชกุล และ คุณสันธนี เตยะราชกุล เป็นผู้แทนนำเงินบริจาคจำนวนดังกล่าว มอบให้สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

หมวดหมู่