ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อAED

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 18 ตุลาคม 2561

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อAED

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 คณะอาสากาชาดรุ่น1/2558 มอบเงิน เพื่อร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า(AED) ในโครงการเดิน-วิ่ง 125ปี 6แผ่นดินสภากาชาดไทย เพื่อกระตุกหัวใจ เป็นจำนวนเงิน 11,203 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อการให้ที่งดงาม ร่วมกับสภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่