ผลการออกสลากพฤกษากาชาด งานกาชาดประจำปี2559

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 08 เมษายน 2559

ประเภท: ข่าวประจำวัน

ผลการออกสลากพฤกษากาชาด สลากบำรุงสภากาชาดไทย งานกาชาดประจำปี2559 ของร้านพฤกษากาชาด สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ณ วันที่ 7 เมษายน 2559

ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรับรางวัลได้ที่ สโมสรอาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เลขที่ 1873 ถนนพระราม4 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร02-251-1272

(กรุณาติดต่อเพื่อขอรับรางวัลภายในวันที่10 กรกฏาคม 2559 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์)

หมวดหมู่