ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัล
ท่านสามารถตรวจผลการออกรางวัลสลากพฤกษากาชาด สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี2561

ทำการออกรางวัล
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

ติดตามผลได้ทาง
Facebook : สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
Website : www.vb.redcross.or.th
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

ผลการออกสลากพฤกษากาชาด สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2561