ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ผลการออกรางวัลสลากพฤกษากาชาดบำรุงสภากาชาดไทย
งานกาชาดออนไลน์ ประจำปี2563

รางวัลที่1 รถยนต์ TOYOTA YARIS 5ประตู จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่2 ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่3 ทองคำแท่งหนัก5บาท จำนวน 2 รางวัล
รางวัลที่4 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่5 หม้อทอดไร้น้ำมัน Philips จำนวน 30 รางวัล
รางวัลที่6 เตาอบไฟฟ้า Tefal จำนวน 40 รางวัล
รางวัลที่7 เครื่องปั่น Tefal 2โถ Powerlix จำนวน 40รางวัล

ท่านสามารถติดต่อรับรางวัลสลากพฤกษากาชาดได้ที่
ชั้น2 สโมสรอาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00-15.00น. ในวันทำการ
(เว้นวันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
สอบถามรายละเอียดโทร 0 2251-0385, 0 22251-0582
หมายเหตุ ท่านที่ถูกรางวัลขอให้ติอต่อเพื่อขอรับรางวัลในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์