วันที่: 24 ธันวาคม 2557

ประเภท: งานอาสากาชาดร่วมจัดหาดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อเชิงรุกและร่วมออกหน่วยรับบริจาคดวงตาอวัยวะ และเนื้อเยื่อ

ปิดโครงการธารน้ำใจปลูกถ่ายชีวิต
วันที่ 22 ธันวาคม 257นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร ประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 และสมาชิกอาสากาชาด ทำกิจกรรมรับบริจาคดวงตา ในชื่อโครงการธารน้ำใจปลูกถ่ายชีวิต ที่อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมครั้งสุดท้ายก่อนปิดโครงการ และโปรดติดตามกิจกรรมของอาสากาชาดรุ่น 1/2555 ต่อไป

หมวดหมู่