ปาฐกถางานชุมนุมกาชาดครั้งที่ 11

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 23 กรกฎาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

ปาฐกถาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ ๖๐ พรรษา พิธีเปิดการชุมนุมกาชาด ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
(คัดย่อสาระสำคัญ: กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทย)

หมวดหมู่