ปลูกดอกดาวเรือง

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 4 สิงหาคม 2560

วันที่4 สิงหาคม 2560 อาสากาชาดผู้ปฏิบัติงานโครงการรักษโลก รักษ์สุขภาพ และ อาสากาชาดผู้ปฏิบัติงานโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง โดยมี นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ หัวหน้าฝ่ายต่างๆ และ อาสากาชาด ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองบริเวณด้านหน้า อาคารสำนักงานอาสากาชาด เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่9

หมวดหมู่