ประธานรุ่น 2/52 มอบของปีใหม่

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 04 มกราคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

นางสาวธิดารัตน์  ชาญคณิต  ประธานอาสากาชาดรุ่น 2/2552  และสมาชิก  มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสปีใหม่จากศาสตราจารย์กิตติคุณ  นายแพทย์ดำรง  เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ณ  สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่