วันที่: 07 พฤศจิกายน 2557

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ทีมอาสารักษ์โลกรักสุขภาพ ประกอบด้วย นางสาวเจนจิรา อินผูก นางวันทนา ทับทิม และนางเสาวนีย์ นิธินันท์กุลภัทร ร่วมกันทำกระทงเพื่อไปลอยในคืนนี้ เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเราที่สืบสานกันมายาวนาน

หมวดหมู่