วันที่: 11 ธันวาคม 2557

ประเภท: งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาสากาชาด

วันที่ 1-4 ธันวาคม 2557 สภากาชาดไทยจัดการประชุมอาสาสมัครจากทั่วโลกภายใต้ชื่องาน “The Difference Global Volunteer 2014” โดยมีสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานอาสากาชาด สำนักงานยุวกาชาดและสำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
วันแรกมีพิธีเปิดโดยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้แทนสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ พร้อมคณะผู้บริหารจากสภากาชาดไทย ร่วมเป็นเกียรติในงาน จากนั้น เป็นการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมฐานเกม 10 ฐาน โดยมีคณะอาสากาชาดร่วมนำฐานเกม 3 ฐาน ประกอบด้วยฐานเกมที่โรงแรมแมนดาริน สถานเสาวภาและสวนลุมพินี และฐานเกมที่วัดโพธิ์ โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุวกาชาด ก่อนมีการจัดเลี้ยงอาหารค่ำและการแสดงต้อนรับผู้เข้าประชุม
วันที่สองถึงวันสุดท้ายของการประชุม เป็นการประชุมโดยการแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานอาสาสมัครของผู้เข้าประชุมแต่ละประเทศ การแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม Market place คือ การเสนอหัวข้อที่น่าสนใจและมีผู้เข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็นมากที่สุด ก็จะได้นำเสนอผลงานเป็นลำดับแรก และได้คะแนนเป็นเงินหัวขัอละ 10 ดอลล่าร์ หัวข้อได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะ จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มเป็นหัวข้อการสนทนา 12 cluster ทั้งนี้ สำนักงานอาสากาชาดได้นำคณะอาสากาชาดสมทบจากดีแทค มาช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุมวันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 และภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ผู้เข้าประชุมทั้งหมดได้เดินทางไปเยี่ยมชมหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย

หมวดหมู่