ประชุมอาสากาชาด72พรรษา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 09 พฤศจิกายน 2560

9 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางสายสม วงศาสุลักษณ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและงานบรรเทาทุกข์ และประธานอาสากาชาด 72 พรรษา พร้อมด้วย นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เปิดประชุมติดตามงานของอาสากาชาด 72 พรรษา พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ นางเก็จวลี โรจน์รัตนวลี นางสุนิดา ธรรมสาโรช นางสาวศรีวิรัตน์ ฉัตรจุฑามาส ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่