ประชุมอาสากาชาด72พรรษา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 12 กันยายน 2561

12 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รักษาการนายกสโมสรอาสากาชาด และรองประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นางสายสม วงศาสุลักษณ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและงานบรรเทาทุกข์ และกรรมการและเลขานุการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประชุมติดตามงานตามวาระการ ของอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยเน้นในเรื่องวันงานกาชาดที่จะมาถึง จากนั้นรับมอบของรางวัลจาก นางรัชต์ภา วชิราภรณ์เดช อาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มูลค่าสามแสนกว่าบาท เพื่อนำไปเป็นของรางวัลของร้านพฤกษากาชาด และของร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในงานกาชาดประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสวนลุมพินี จากนั้นรับมอบเงินจาก นางวิจิตรา ศิริสูตร์ อาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เพื่อสนับสนุนโรงเรียนเฉล้มพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดลำพูน จำนวน 10,000 บาท ณ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่