ประชุมอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 09 ตุลาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

วันที่ 9 ตุลาคม 2557 นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานเดือนตุลาคม โดยมีนางสิริกันยา ศิริรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ร้านถอนห่านและกิจกรรม 72 พรรษาพาได้บุญ ทั้งนี้ นางสุมาลี อุ่นพงศ์เจริญสุข ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อสังสรรค์เนื่องในวันเกิดพร้อมด้วยสมาชิกอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาที่มีวันเกิดในเดือนตุลาคมอีก 2 ท่านได้แก่ นางวิจิตรา ศิริสูตร์ และนางปุณณภา แก้วไทรเลิศ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่