ประชุมสโมสรอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 10 ตุลาคม 2561

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและรักษาการนายกสโมสรอาสากาชาด พร้อมคณะกรรมการสโมสรฯ ที่ปรึกษาสโมสรฯ ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานเดือนตุลาคม โดยมีวาระต่างๆตามภารกิจ4 ด้านของสภากาชาดไทย ณ สโมสรอาสากาชาดชั้น 2

 

หมวดหมู่