ประชุมสามัญประจำปี2562

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 11 มกราคม 2562

11 มกราคม 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปี 2562 ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ ผลการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในด้านต่าง ๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559-2560 / พิจารณารับรองงบการเงินปี 2559-2560 / การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2562 / การดำเนินงานการออกร้าน “พึ่งพา” ที่ผ่านมาในปี 2560-2561 / การเตรียมการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี หลังจบการประชุมทรงพระกรุณาอวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562 แด่คณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมทั้งประทานของขวัญปีใหม่แด่คณะกรรมการ ฯ ทรงร่วมฉายพระรูปกับคณะกรรมการ ฯ และคณะผู้ให้การสนับสนุนกิจการของมูลนิธิ ฯ ณ ห้องรับรองประชุม ชั้น 10 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

หมวดหมู่