ประชุมสามัญประจำปี 2562 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 11 มกราคม 2562

ประชุมสามัญประจำปี 2562 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

วันที่  11 มกราคม 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปี 2562 ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ ผลการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในด้านต่าง ๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559-2560 / พิจารณารับรองงบการเงินปี 2559-2560 / การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2562 / การดำเนินงานการออกร้าน “พึ่งพา” ที่ผ่านมาในปี 2560-2561 / การเตรียมการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี หลังจบการประชุมทรงพระกรุณาอวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562 แด่คณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมทั้งประทานของขวัญปีใหม่แด่คณะกรรมการ ฯ ทรงร่วมฉายพระรูปกับคณะกรรมการ ฯ และคณะผู้ให้การสนับสนุนกิจการของมูลนิธิ ฯ ณ ห้องรับรองประชุม ชั้น 10 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

   มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย              

                                            จัดตั้งครัวเคลื่อนที่รถประกอบอาหารเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) จุดตั้งโรงครัวฯ

วันที่ 5 มกราคม 2562 เริ่มประกอบอาหารสำหรับมื้อเย็น จำนวน 4,000 ชุด เมนูข้าวสวย ไก่ทอด ณ  โรงเรียนวัดก้างปลา ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 6 มกราคม 2562 ประกอบอาหารมื้อเที่ยงจำนวน 6,000 ชุด ข้าวผัดพริกแกงไก่ ไข่ต้ม และไก่ทอด
มื้อเย็น จำนวน 6,000 ชุด  ข้าวกระเพราะหมู ไก่ ไข่ผัดแตง  และ ไข่เจียว

วันที่ 7 มกราคม 2562 ทำมื้อเที่ยง จำนวน 6,500 ชุด ข้าวผัดไข่ และ ผัดซีอิ้ว

จากการประเมินสถานการณ์กับ นักพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน
วันที่ 8 มกราคม 2562 จึงทำการเคลื่อนย้ายจุดจัดตั้งครัวเคลื่อนที่รถประกอบอาหารเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ไปยัง ที่ทำการ

กลุ่มออมทรัพย์บ้านปากมูด ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยระหว่าง 8 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2562 ดำเนินการประกอบอาหาร เริ่มจากมื้อเช้า จำนวน 2,000 ชุด และประกอบอาหารสำหรับมื้อเย็น 2,000 ชุด
              จากนั้นนำอาหารที่ปรุงและจัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก และประสบอุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นลุ่มรับน้ำท่วมขังในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากปริมาณอาหารที่ประกอบต่อวันนั้นจะมีการประเมินตามสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่นั้นสามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และ สามารถดำเนินชีวิตได้ปกติแล้วในบางพื้นที่

 

 

หมวดหมู่