ประชุมสัญจร

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 08 มีนาคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2556 นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา นำคณะอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาเดินทางไปประชุมสัญจรโดยมีกิจกรรมดังนี้ การติดตามงานการก่อสร้างเรือนทรงไทยรับรอง และโรงงานโอท็อปของโรงเรียนเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของรุ่นและเลี้ยงอาหารว่างได้แก่ไอศกรีมให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน รวมทั้งร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสัมภาษณ์คัดสรรนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนอีกด้วย

หมวดหมู่