ประชุมสัญจร

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 9 กันยายน 2561

วันที่ 9 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รักษาาการนายกสโมสรอาสากาชาดนำคณะอุปนายก กรรมการสโมสรอาสากาชาดและคณะอาสากาชาดทัศนศึกษาสวนนงนุช ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมกันนี้ร่วมกับคณะอาสากาชาดรพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา นำโดย นางจุฑามาศ อรรคเศรษฐัง มอบเงินสด สิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผุ้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางละมุง ต.บางละมุง จ.ชลบุรี

 

หมวดหมู่