วันที่: 14 ตุลาคม 2556

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

วันที่ 14 สิงหาคม มีการประชุมผู้นำอาสากาชาดประจำเดือนตุลาคม และแนะนำผู้ช่วยผู้อำนวยการคนใหม่ คือ นางสิริกันยา สิริรังษี จากนั้น มีการพูดเรื่องโรคกรดไหลย้อน โดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงพร วีระวัฒกานนท์ จากภาควิชาสรีระวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่