ประชุมผู้นำเดือนพฤษภาคม

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 26 พฤษภาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 สำนักงานอาสากาชาดจัดการประชุมผู้นำอาสากาชาดเพื่อติดตามกิจกรรม การดำเนินงานเดือนพฤษภาคม และแจ้งความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการในเดือนต่อไป โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นประธานเปิดการประชุม เรือเอกนายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้นำอาสากาชาด ผู้ดูแลอาสากาชาดกิจกรรมต่างๆ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่