ประชุมผู้นำอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2562

25 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เปิดประชุมผู้นำอาสากาชาด ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่