ประชุมผู้นำอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 12 พฤศจิกายน 2561

ประชุมผู้นำอาสากาชาด
12 พฤศจิกายน 2561 นางสายทอง ศรีภิญโญ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด เปิดการประชุมผู้นำอาสากาชาด ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่